cars

Конспективний огляд прогнозу розвитку економіки та інфляційні оцінки на майбутнє України від НБУ

До речі, окреслені рамки можна впевнено перекладати на майбутній стан
ринку аптечних продажів в поточному та наступному роках.
Наслідки повномасштабного нападу росії завдають значних втрат економіці України та
створюють суттєвий проінфляційний тиск. Як наслідок, у 2022 році інфляція дещо
перевищить 30%, а ВВП скоротиться на третину. У наступному році очікується
сповільнення інфляції завдяки поліпшенню інфляційних очікувань, налагодженню
логістики та поступовому зростанню врожаїв.
До кінця 2022 року інфляція прискорюватиметься та сягне 31% з огляду на збереження
впливу більшості шоків пропозиції. Йдеться, зокрема, про наслідки воєнних дій та високу
вартість енергоносіїв. Натомість стримуватиме сповільнення інфляції висока вартість
енергоносіїв і потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до
ринкових рівнів. Як наслідок, споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і
лише наприкінці 2024 року сповільниться до однознакових рівнів.
Наслідки війни призведуть до суттєвого скорочення української економіки у 2022
році, але у 2023 році вона повернеться до зростання
Значні втрати виробничого та людського потенціалу стримуватимуть відновлення
економіки. У 2023-2024 роках ВВП зростатиме темпами близько 5-6% на рік.
Глибокий спад економіки зумовив стрімке зростання рівня безробіття (до близько 35% у ІІ
кварталі 2022 року). Надалі безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься
вищим за свій природній рівень через довгострокові наслідки війни.
Суттєве зниження економічної активності призвело також до різкого зниження доходів
населення. На початку війни підприємства намагалися виплачувати зарплату в повному
обсязі, але через продовження бойових дій та погіршення фінансово-економічного стану
переважна кількість підприємств не в змозі забезпечувати довоєнний рівень оплати праці.
Як наслідок, номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі
(тобто з вирахуванням інфляції) – на 27%.
Надалі з відновленням економіки номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать
довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні
зарплати наприкінці 2024 року все ще будуть нижчими за довоєнний рівень.
Альтернативний сценарій прогнозу – у разі тривалого збереження безпекових
ризиків економіка у 2023 році зросте лише на 2%, але інфляція знижуватиметься
через пригнічений споживчий попит.
У разі тривалого збереження високих безпекових ризиків економічна активність у 2023
році залишатиметься пригніченою – ВВП зросте лише на 2%, а повноцінне відновлення
розпочнеться не раніше 2024 року. Основним стримуючим чинником залишатиметься
обмежений доступ до чорноморських портів і пов’язані із цим негативні ефекти для
сільського господарства.
У разі реалізації альтернативного сценарію прогнозу, інфляція в поточному році
перевищить 31% та почне знижуватися в наступному році під впливом слабкого
споживчого попиту, але прискориться у 2024 році внаслідок його відновлення.
Масштабна монетизація дефіциту державного бюджету генерує суттєві ризики для
фінансової стійкості. Успішні стабілізаційні плани здебільшого передбачають проведення
жорсткої та незалежної монетарної політики, фіскальну консолідацію, структурні реформи
та використання ринкових інструментів для наповнення бюджету.
https://bank.gov.ua