cars

Як “ходили” гроші на роздрібному аптечному ринку

Підсумки дев’яти місяців 2023 року

От і пролетіли дев’ять місяців поточного року. Нічого дивного, крім того, що ринок міцно тримається вже майже два роки після початку нашестя орди. Суттєво скоротилась чисельність населення, і це відбивається на корелюючих значеннях споживчого попиту, який невпинно падає. Але на тлі цих процесів змінюється не тільки кількісна складова, але й структурна. Кошти покупців потрошку змінюють напрям свого руху, поступово перетворюючи парадигму аптечного бізнесу у бік акцентів на профілактику захворювань і здорового способу життя. Розглянемо це більш ретельно.  

Для розуміння того, що відбувається, трішки теорії.

Щоб пояснити явище, яке ми розглядатимемо, зупинимось на деяких ключових моментах. 

Об’єм продажів (SVi) в національній валюті за дев’ять місяців склав 125.992.187 тис. грн. За аналогічний період минулого року (SVo) — 103.646.137 тис. грн. 

Темп приросту роздрібного аптечного товарообігу — (GRsv) 21,6%. 

В абсолютному вимірі це зростання склало: 

125.992.187 — 103.646.137 = 22.346.051 тис. грн.

Тобто зростання товарообігу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 22 мільярди 346 мільйонів п’ятдесят одну тисячу гривень. От саме цю так звану “дельту” товарообігу і розглянемо детально. 

Здавалося б, в країні йде війна, а тут така солідна дельта. Це добре чи погано? Насправді, не все так вражаюче, як здається. Розглянемо це за допомогою відомої в економіці моделі факторного аналізу. З певними припущеннями приймається, що на товарообіг впливають такі фактори, як зміна ціни (Dp — індекс ціни — інфляційний), зміна споживчого попиту (Dq — індекс попиту), фактор впливу товарів, що не продавалися в минулому періоді і продавалися в поточному (умовно — нові Dn ) і фактор впливу товарів, що продавалися в минулому періоді і не продавались в поточному (Do). 

Щоб подивитися, як же розподілилися гроші під впливом перерахованих факторів, розглянемо так звану адитивну модель, де результат розглядається як сума складових. В деталі розрахунків вдаватися не будемо, лише зазначимо наступне: 

Dsv = Dp + Dq + Do + Dn 

В грошовому вимірі (тисяч гривень) це виглядає так:

22.346.051 = 20.263.655 + 306.792 + 2.220.130 — 444.526

Тобто зростання роздрібного аптечного товарообігу на 22 мільярди гривень відбулося головним чином за рахунок інфляційних процесів. Інфляційна компонента склала більше ніж 20 мільярдів гривень. Це ті кошти, які в кінцевому підсумку не отримав ані аптечний бізнес, ані покупці. Щоб це значення співставити з загальнодержавними цифрами з інфляції, скажу, що інфляція в аптечному сегменті склала 1.196 або 19,6% в співставленні з аналогічним періодом минулого року. Це вище, ніж в цілому в економіці України. 

Відзначимо, що в останні часи інфляція (в аптечному бізнесі) зменшується, і не такими темпами, як в державі в цілому. Але це вже інша історія, що виходить за межі подій, які ми розглядаємо.

Доволі цікавою складовою є кошти, які йшли за попитом. При тому, що темп приросту товарообігу в натуральному вимірі зі зрозумілих причин зменшився і, на жаль, не думає зупинятись. Сума коштів, що впливали на товарообіг за рахунок попиту, склала більше ніж 306 мільйонів гривень. І це ті кошти, які позитивно вплинули на фінансовий результат учасників аптечного бізнесу. Це вже були не “дуті” кошти.  

До речі, зменшення товарообігу в натуральному вимірі (GRtu) склало 6,6%

Товари, які не продавалися в аналогічному періоді минулого року і з’явилися у продажу зараз, також суттєво додали до позитивного фінансового результату роздрібного бізнесу. Їх вклад склав більше ніж 2,2 мільярди гривень.

Товари, що в силу різних причин не продавалися в поточному періоді (Do), “забрали” з собою 444.5 мільйона гривень. 

Ось таким чином склались ті 22.3 мільярда гривень, що заробив аптечний ринок в порівнянні з минулим роком.

Можна було б таким же чином розглянути процес подорожчання середньозваженої ціни, але, думаю, це буде зовсім нудно. 

Тому — дуже конспективно (часові рамки і умови ті ж самі).

Середньозважена ціна (Dpw) зросла на 32,40 грн (GRpw = 30,1%)  від 106,74 грн. до 138,78 грн. (138,78 — 106,74 = 32,4 грн.). Левова частка зростання ціни відбулася за рахунок інфляційної складової — все ті ж 19,6%. В грошах це 22,6 грн. Але решта зростання відбувалася за рахунок так званих “структурних зсувів”: простіше кажучи, за рахунок зміни структури попиту (ціни зростали — попит падав). Сукупний вплив цього процесу на збільшення ціни склав майже 9 гривень в структурі ціни (8,98 грн.). Тобто інфляційна складова і зміни структури попиту разом склали  22,61 + 8,98 = 31,59 грн. 

Решта впливу (0,44 грн.) прийшлася на зміни структури аптечного портфелю. 

І тепер трохи цікавого. Подивимось, як рухалися кошти через ключові товарні групи, що певним чином демонструє поступову зміну уподобань українських покупців. Власне, для цього і була витрачена увага читача на теоретичні складові.

Погляд через призму інфляції — на Мал. 1.

Як “ходили” гроші на роздрібному аптечному ринку

Бачимо, що головним джерелом коштів є група “Лікарські засоби”. Зростання товарообігу на 16 мільярдів гривень відбулося за рахунок “дутих” коштів і склало більше ніж 15,7 мільярда гривень. Тобто бізнес майже в збиток. 

Набагато краще виглядає ситуація в групі “Дієтичні добавки”.

Для ще більшої повноти картини подивимось, як же рухалися кошти за рахунок зміни споживчого попиту — Мал. 2.

Як “ходили” гроші на роздрібному аптечному ринку

Ми бачимо, що безперечним лідером в частині руху коштів є група “Дієтичні добавки”. 

За рахунок зростання споживчого попиту через це “русло” потік збільшився на 1,8 мільярда гривень. Роздрібний товарообіг в групі збільшився на 49,3%. Причому інфляційна складова була менша за ринок (17,3%). А головний дохід формувався за рахунок суттєвого зростання споживчого попиту (21,6%). 

Аналогічне зростання, але в суттєво менших об’ємах за рахунок попиту було в сегменті “Мінеральна вода”. Зростання склало більше ніж 118 мільйонів гривень.

В решті сегментів зростання товарообігу за рахунок попиту носило від’ємний характер, що і призвело до “скромних” показників при узагальнені даних приросту товарообігу. 

Сукупно, як видно з таблиці, ми отримаємо всі ті ж 306,7 мільйона гривень.

Загальна картина індексного аналізу роздрібного аптечного товарообігу наведена на малюнку 3.

Як “ходили” гроші на роздрібному аптечному ринку

Рух коштів за рахунок зміни структури аптечного портфелю (товари, що прибули — Dn, та вибули — Do) читач може проаналізувати самостійно, бо логіка зберігається та ж сама, що і в прикладах, наведених вище. 

Звичайно ж, картина стає ще більш цікавою, коли починаєш аналізувати зміни руху коштів на рівні конкурентних класів. Але так можна дуже сильно зануритись, бо таких товарних класів у роздрібному аптечному бізнесі — сотні.

 

Всім успіхів, удачі, перемоги та миру!

Сергій Єрьоменко